Наші послуги

 

 № п/п

 

Основні завдання статутної діяльності

 

Перелік послуг та заходів, що надаються  в межах статутної діяльності

1.

Сприяти захисту законних прав та інтересів платників податків, підвищувати рівень їх знань з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків, підвищувати соціальний престиж українського платника податків

-проведення заходів для популяризації членів АППУ - сумлінних платників податків, як добросовісних партнерів;

-підготовка та розсилка моніторингів податкового законодавства;

- підготовка дайджестів (оглядів) публікації ЗМІ щодо податкової політики держави, взаємовідносин владних структур та платників податків, тощо;

-поширення  аналітичних матеріалів від експертів та аналітиків АППУ;

-цільове поширення інформації про членів АППУ серед потенційних партнерів, інвесторів, замовників, які є членами/партнерами, дружніми структурами;

- послуги Третейського суду Асоціації;

- організація бізнес-ланчів, зустрічей представників бізнесових кіл з керівництвом структур влади для узгодження позицій, пошуку шляхів вирішення питань в сфері оподаткування.

2.

Сприяти створенню необхідних правових та соціальних умов для залучення до підприємницької діяльності та створення нових робочих місць

 

- складання документів з підготовки та провадження підприємницької діяльності, розробка бізнес-планів;

-підготовка до іспитів на отримання професійних бухгалтерських сертифікатів; 

-допомога в пошуку спеціалістів для роботи у фінансових підрозділах членів АППУ;

 

3.

Співпрацювати з міжнародними громадськими об'єднаннями, з метою обміну досвідом, а також захисту законних прав членів Асоціації

 

-участь у заходах Всесвітньої та Європейської  Асоціацій платників податків;

-обмін досвідом з зарубіжними фахівцями;

-надання рекомендацій(характеристик) членам Асоціації при встановленні стосунків з зарубіжними партнерами і організаціями;

4.

Представляти інтереси платників податків в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування при формуванні та реалізації державної податкової і економічної політики

-ініціювання  та приймання  участі у громадському обговоренні законопроектів і програм соціально - економічного розвитку, проведення їх незалежної громадської експертизи, надання свої висновків зацікавленим особам;

-розробка проектів програм і нормативних актів для внесення їх в установленому порядку на розгляд відповідних державних органів;

-організація зустрічей з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування;

-надання рекомендацій(характеристик) членам Асоціації при встановленні стосунків з підприємствами, дозвільними органами та місцевою владою;

5.

Проводити масово-роз'яснювальну та консультативну роботу щодо податкового законодавства, підвищення суспільного статусу платника податків та пропагандистську роботу серед платників податків

 

-організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів;

-надання загальної консультативної допомоги в питаннях різного спрямування в межах статутної діяльності Асоціації;

-забезпечення членів АППУ інформацією про проведення навчальних та інших масових заходів на податкову та фінансову тематику (окрім заходів АППУ);

-участь у комплексних програмах підвищення кваліфікації фінансових працівників, що проводить АППУ;

6.

Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в судах, підрозділах ДПА України, інших державних установах та органах місцевого самоврядування

 

- фаховий супровід під час процедур адміністративного і судового оскарження рішень контролюючих органів;

- юридичні податкові послуги, в тому числі: складання позовних заяв, скарг, клопотань, звернень;

- захист інтересів при податковому спорі у всіх інстанціях, включаючи судові, підготовка актів розбіжностей за результатами податкової перевірки: визначення / дослідження аргументів, аналіз акта перевірки або рішення податкового ( іншого державного) органу на предмет відповідності законодавству України;

- поширення позитивного досвіду про вирішення спірних питань з контролюючими органами;

7.

Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати своїх членів, інші громадські організації при проведенні спільних акцій, надавати їм допомогу в межах повноважень Асоціації згідно чинного законодавства

 

-організація спеціальних зустрічей між членами АППУ з метою інформування про члена АППУ та його діяльність;

-багаторівнева дисконтна програма, яка надає членам АППУ взаємних пільг та знижок у різних сферах;

-поширення заяв, декларацій, спростувань, відкритих листів через АППУ, можливість у випадку необхідності отримувати підтримку від членів АППУ і безпосередньо Асоціації при відкритому/офіційному декларуванні своєї позиції (відкритий лист, звернення до державних установ тощо);

-поширення інформації про послуги і товари серед членів Асоціації(електронний Бізнес-каталог);

8.

Вносити пропозиції до суб'єктів законодавчої ініціативи, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері оподаткування

 

-вивчення суспільної думки про податкове законодавство України та бухгалтерський облік, включаючи опитування про ставлення до оподаткування, бухгалтерського та податкового обліку;

-допомога та участь у підготовці нормативних документів з питань оподаткування  та лобіювання  прийняння цих нормативних документів;

 

9.

 

Засновувати засоби масової інформації, розповсюджувати інформацію для пропаганди своїх цілей та завдань

-участь в колективних стендах Асоціації на виставках і форумах;

-розміщення інформації про компанію в підрозділі «Перелік членів АППУ» на сайті Асоціації;

-розміщення матеріалів про членів АППУ в друкованих матеріалах Асоціації;

-розміщення інформації/логотипів членів АППУ на партнерських сайтах;

-розміщення логотипів членів АППУ на рекламних матеріалах АППУ;

-надання  PR-послуг на замовлення (розсилка новин базою ЗМІ інформації про діяльність компаній  у вигляді прес-релізів, організація прес-конференцій і т.д.);

-розсилка інформації та новин про членів АППУ через електронну базу  Асоціації;

 
(057) 705-67-37 м. Харків, майдан Свободи, 1 підїзд, 5 поверх, офіс 15

   appu.kharkiv@gmail.com