Сумлінний платник податків України

РЕГІОНАЛЬНИЙ ТУР РЕЙТИНГУ «СУМЛІННІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ-2013»

У БУДИНКУ РАД 28 КВІТНЯ 2014 РОКУ ВІДБУЛАСЬ ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРУ РЕЙТИНГУ «СУМЛІННІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ-2013».

Церемонія нагородження-2011

Основні дати проведення Всеукраїнського рейтингу

"Сумлінні платники податків - 2014"

п/п

основні дати проведення І туру Рейтингу відповідно до Положення

етапи проведення Рейтингу

1.

16 лютого

початок І-го туру Рейтингу

2.

20 березня

завершення прийому заявок на участь у Рейтингу

3.

6 квітня

Крайній термін для регіональної Рейтингової комісії по визначенню переможців І туру.

Початок ІІ-го туру Рейтингу.

4.

13 квітня

останній термін подання номінантів на ІІ тур Рейтингу

5.

6 квітня – 1 травня

відзначення переможців регіональних турів – проведення урочистих церемоній в областях

ШАНОВНІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ!

Просимо Вас прийняти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків – 2014» та надати свої заявки до асоціації. Форма заявки, Положення та критерії оцінювання додаються.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків»

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

1.1. Щорічний Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» (надалі – Рейтинг) започатковано Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» (надалі – Асоціація) з метою створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом та відзначення кращих здобутків платників податків.

1.2. Завдання Рейтингу – посилення ролі та авторитету платника податків в житті країни, підвищення загальної культури сплати податків, утвердження серед людей духу підприємливості.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Процедура визначення переможців Всеукраїнського рейтингу здійснюється Вищою рейтинговою комісією.

2.2. Вища рейтингова комісія є постійно діючим органом, який утворюється на громадських засадах. Кількісний і персональний склад комісії затверджується Правлінням Асоціації платників податків України.

2.3. Головою Вищої рейтингової комісії є Президент Асоціації платників податків України. Секретар комісії обирається з числа дійсних членів комісії.

2.4. Обласна (регіональна) рейтингова комісія є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється на громадських засадах. Кількісний і персональний склад комісії затверджується Радою Територіального відділення Асоціації платників податків України.

2.5. Головою Обласної (регіональної) рейтингової комісії є Голова Ради Територіального відділення Асоціації платників податків України. Секретар комісії обирається з числа дійсних членів комісії.

2.6. Засідання комісій проводяться в міру необхідності та скликаються відповідно Головою Вищої рейтингової комісії або Головою Обласної (регіональної) рейтингової комісії.

На запрошення Голови Вищої рейтингової комісії або Голови Обласної (регіональної) рейтингової комісії у засіданні можуть брати участь, крім членів рейтингової комісії, інші особи.

2.7. Комісії формують пропозиції з питань, які належать до їх компетенції, про що зазначається у протоколі. Пропозиції можуть формуватися шляхом опитування членів комісії. Усі рішення оформляються протоколом, який підписує голова та секретар комісії.

2.8. У Рейтингу беруть участь підприємства трьох категорій – малі, середні, великі, що визначаються відповідно до положень Господарського кодексу України.

3. УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГУ

3.1. Відсутність податкового боргу.

3.2. Наявність статусу юридичної особи, платника податку на прибуток підприємств. Для платників податків у аграрній галузі можлива наявність статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.

3.3. Відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку протягом звітного року.

4. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

4.1. Співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів. Для платників податків у аграрній галузі – платників фіксованого сільськогосподарського податку – співвідношення суми сплачених податків (крім непрямих) до площі сільськогосподарських угідь.

4.2. Повнота та своєчасність сплати податків і зборів.

4.3. Податкова дисципліна.

4.4. Середня заробітна плата по підприємству.

4.5. Кількість робочих місць.

4.6. Співвідношення (у відсотках) сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку за відповідний рік.

4.7. Сума сплачених податків та зборів за останній бюджетний рік.

5. НОМІНАЦІЇ РЕЙТИНГУ

5.1. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі»:

5.1.1. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі – платник податку на прибуток».

5.1.2. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі – платник фіксованого сільськогосподарського податку».

5.2. «Сумлінний платник податків у галузі будівництва».

5.3. «Сумлінний платник податків у галузі культури та спорту».

5.4. «Сумлінний платник податків у галузі інформації та телекомунікацій».

5.5. «Сумлінний платник податків у галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги».

5.6. «Сумлінний платник податків у сфері права, консалтингу, наукової та технічної діяльності».

5.7. «Сумлінний платник податків у галузі промисловості»:

5.7.1. «Добувна»;

5.7.2. «Переробна»;

5.7.3. «Машинобудування».

5.8. «Сумлінний платник податків у сфері торгівлі».

5.9. «Сумлінний платник податків у сфері послуг».

5.10. «Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку».

5.11. «Сумлінний платник податків у сфері фінансової та страхової діяльності».

6. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ НОМІНАНТІВ

6.1. Суб’єктами висування номінантів є юридичні особи – платники податків, які відповідають зазначеним у Розділі 3 цього положення критеріям і поділяють мету та завдання рейтингу.

6.2. Заявки на участь у рейтингу приймають Територіальні відділення Асоціації платників податків України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6.3. До заявки додаються такі документи:

· інформація про досягнення юридичної особи – платника податків щодо критеріїв відбору, відповідно до розділу 4;

· коротка довідка та фотоматеріали про підприємство.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ (РЕЙТИНГУ)

7.1. Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» проводиться у два конкурсні тури. Перший – на обласному (регіональному) рівні. Він розпочинається у третій понеділок лютого і триває до першого понеділка квітня. Другий тур – на всеукраїнському рівні. Його термін: від першого понеділка квітня – до першого травня.

7.2. Зважаючи на регіональні особливості ведення бізнесу, визначення переможців на обласному рівні у всіх номінаціях не є обов’язковим.

7.3. Обласна (регіональна) рейтингова комісія у встановлений для першого туру термін, відповідно до Розділів 4 та 5 цього положення, підбивають підсумки регіональних конкурсів і визначають номінантів для наступного туру не пізніше першого понеділка квітня.

7.4. Обласна (регіональна) рейтингова комісія визначає переможців та номінантів до другого туру Рейтингу шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні дійсних членів.

7.5. Нагородження лауреатів обласного (регіонального) туру рейтингу «Сумлінні платники податків» відбувається у визначений Територіальним відділенням Асоціації день оголошення підсумків, але не пізніше першого травня.

7.6. Відзначення переможців на обласному (регіональному) рівні проходить в урочистій обстановці з врученням Диплома переможця у відповідній номінації.

7.7. Для участі у другому турі Рейтингу регіональні комісії подають на розгляд Вищої рейтингової комісії кандидатури не більше трьох переможців у кожній з представлених в регіоні номінації.

7.8. Подання на номінантів та додані до нього документи надсилаються обласною (регіональною) комісією до Вищої рейтингової комісії протягом тижня після визначення переможців обласного (регіонального) туру. Номінанти другого туру Рейтингу допускаються до участі виключно за умови надання до розгляду Вищої рейтингової комісії вказаного у пункті 6.3 «Положення про Рейтинг» пакету документів не пізніше другого понеділка квітня.

У разі неможливості висування номінантів через Територіальне відділення Асоціації платників податків України, суб’єкти висунення мають право подавати заявки на участь до Вищої рейтингової комісії (за загальною процедурою відповідно до Розділу 6).

7.9. Вища рейтингова комісія має право утворювати експертні ради з визнаних фахівців у галузях, перелічених у Розділі 4 цього положення.

7.10. Вища рейтингова комісія після підсумкового обговорення приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Рейтингу шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні дійсних членів.

8. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

8.1. Загальна кількість переможців затверджується Вищою рейтинговою комісією Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків».

8.2. Нагородження переможців Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» відбувається на фінальній церемонії нагородження. День оголошення підсумків визначається Правлінням Асоціації.

8.3. Відзначення переможців проходить в урочистій обстановці з одночасним врученням пам’ятного знаку та Диплома лауреата у відповідній номінації.

8.4. За підсумками Рейтингу видається ілюстрований альбом, в якому розміщується формація про переможців Рейтингу. Видання розповсюджується серед учасників Рейтингу, засобів масової інформації, в органах державної влади та місцевого самоврядування, експертному середовищі тощо.

9. ФІНАНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГУ

9.1. Фінансове забезпечення організації та проведення першого туру Рейтингу покладається на Територіальні відділення Асоціації.

9.2. Фінансове забезпечення організації та проведення другого туру Рейтингу покладається на Генеральну дирекцію Асоціації.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Здійснення організаційного забезпечення Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» здійснюється Генеральною дирекцією Асоціації платників податків України та Територіальними відділеннями Асоціації.

10.2. Відповідні кошториси рейтингу ухвалюються Правлінням Асоціації платників податків України та Радами Територіальних відділень Асоціації.

10.3. Реєстрація прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням Рейтингу, здійснюється Генеральною дирекцією Асоціації згідно чинного законодавства України.

10.4. Зміни до даного Положення вносяться Рішенням Правління Асоціації.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

п/п

Критерії

Оцінка

балів

1.

Співвідношення суми податку на прибуток до отриманих доходів. Для платників податків у аграрній галузі – платників фіксованого сільськогосподарського податку – співвідношення суми сплачених податків (крім непрямих) до площі сільськогосподарських угідь.

1% = 5 балів

2.

Повнота та своєчасність сплати податків та зборів.

20 балів

3.

Податкова дисципліна.

10 балів

4.

Середня заробітна плата по підприємству.

5 балів

5.

Кількість робочих місць.

5 балів

6.

Співвідношення (у відсотках) сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку за відповідний рік.

2% = 1 бал

10% = 5 балів

7.

Сума сплачених податків та зборів

(без непрямих податків) за останній бюджетний рік.

1 бал

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків - 2014»

в номінації «Сумлінний платник податку ___________________________________________________________

Назва юридичної особи: ___________________________________________________________________________

Категорія підприємства згідно Господарського кодексу (мале, середнє, велике) _________________________________________

Код ЄДРПОУ _____________________________

Місце знаходження юридичної особи: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Тел. _____________ Факс _______________ E-mail: ____________________________________________________

Місце та дата реєстрації: ___________________________________________________________________________

Керівник юридичної особи: ________________________________________________________________________

Основні види діяльності (КВЕД): ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Критерії оцінювання:

1. Для платників податку на прибуток на загальних підставах:

співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів: __________________________________________________ / _____________________________________________

(сума сплаченого податку на прибуток за рік) (сума отриманих доходів за рік)

Для платників фіксованого сільськогосподарського податку:

співвідношення суми сплачених податків (крім непрямих) до площі сільськогосподарських угідь

__________________________________________________ / _____________________________________________

(сума сплачених податків (крім непрямих)) (площа с/г угідь у відповідному році)

2. Повнота та своєчасність сплати податків і зборів:

- кількість випадків несвоєчасної та/або неповної сплати______________________________________________

- види порушення _________________________________________________________________________________

3. Податкова дисципліна згідно ст. 117 – 128 Податкового Кодексу України:

- кількість випадків _______________________________________________________________________________

- види порушення _________________________________________________________________________________

4. Середня річна заробітна плата по підприємству:____________________грн.

5. Кількість робочих місць в еквіваленті повної зайнятості: ___________ осіб

6. Співвідношення сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку за відповідний рік:

__________________________________________________ / _____________________________________________

(загальна сума коштів, витрачених на соціальні програми) (сума отриманого прибутку за рік)

7. Сума сплачених податків та зборів за останній бюджетний рік (без непрямих податків): ____________грн.

Податковий борг – відсутній.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах або платником фіксованого с/г податку.

Порушення податкового законодавства, доведених у судовому порядку, за наслідками діяльності у відповідному році відсутні.

Даною заявою підприємство засвідчує свої наміри взяти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків».

До заявки додається:

1. Коротка довідка про досягнення та поточний стан справ на підприємстві.

2. Фотоматеріали про здобутки підприємства в електронному вигляді.

3. Акт звірки розрахунків по платежах у бюджет платника ФСП.

Керівник юридичної особи

___________________________ __________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали) (М.П.)

Просимо Вас прийняти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків - 2017»

Регіональний тур рейтингу"Сумлінний платник податків 2017"

Просимо Вас прийняти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків – 2017» та надати свої заявки до 27 квітня 2018 року. Форма заявки, Положення , критерії оцінювання та таблиця оцінювання додаються.

Регіональний тур рейтингу"Сумлінний патник податків-2017"

Просимо Вас прийняти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків – 2017» та надати свої заявки до 27 квітня 2018 року. Форма заявки, Положення , критерії оцінювання.

Додаток №____

до Рішення Правління ВГО АППУ №_____ від _________ р.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків»

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

1.1. Щорічний Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» (надалі – Рейтинг) започатковано Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» (надалі – Асоціація) з метою створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом та відзначення кращих здобутків платників податків.

1.2. Завдання Рейтингу – посилення ролі та авторитету платника податків в житті країни, підвищення загальної культури сплати податків, утвердження серед людей духу підприємливості.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Процедура визначення переможців Всеукраїнського рейтингу здійснюється Вищою рейтинговою комісією.

2.2. Вища рейтингова комісія є постійно діючим органом, який утворюється на громадських засадах. Кількісний і персональний склад комісії затверджується Правлінням Асоціації платників податків України.

2.3. Головою Вищої рейтингової комісії є Президент Асоціації платників податків України. Секретар комісії обирається з числа дійсних членів комісії.

2.4. Обласна (регіональна) рейтингова комісія є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється на громадських засадах. Кількісний і персональний склад комісії затверджується Радою Територіального відділення Асоціації платників податків України.

2.5. Головою Обласної (регіональної) рейтингової комісії є Голова Ради Територіального відділення Асоціації платників податків України. Секретар комісії обирається з числа дійсних членів комісії.

2.6. Засідання комісій проводяться в міру необхідності та скликаються відповідно Головою Вищої рейтингової комісії або Головою Обласної (регіональної) рейтингової комісії.

На запрошення Голови Вищої рейтингової комісії або Голови Обласної (регіональної) рейтингової комісії у засіданні можуть брати участь, крім членів рейтингової комісії, інші особи.

2.7. Комісії формують пропозиції з питань, які належать до їх компетенції, про що зазначається у протоколі. Пропозиції можуть формуватися шляхом опитування членів комісії. Усі рішення оформляються протоколом, який підписує голова та секретар комісії.

2.8. У Рейтингу беруть участь підприємства трьох категорій – малі, середні, великі.

Розподіл підприємств на малі, середні та великі здійснюється наступним чином.

Суб'єктами малого підприємництва є: юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України (стаття 55 Господарського кодексу України).

Перелік великих платників податків затверджено наказом ДФС України від 26.12.2016 р. №1036 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної фіскальної служби України від 10 серпня 2017 року N 538).

Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва.

3. УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГУ

3.1. Відсутність податкового боргу на 01 січня поточного року.

3.2. Наявність статусу юридичної особи, платника податку на прибуток підприємств. Для платників податків у аграрній галузі можлива наявність статусу платника єдиного податку 4 групи.

3.3. Відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку протягом звітного року.

4. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

4.1. Співвідношення суми податку на прибуток до отриманих доходів.

Для платників податків у аграрній галузі – платників єдиного податку 4 групи: співвідношення суми нарахованих податків, зборів (крім непрямих) до скоригованого доходу.

4.2. Повнота та своєчасність сплати податків і зборів.

4.3. Податкова дисципліна.

4.4. Середня заробітна плата по підприємству.

4.5. Кількість робочих місць.

4.6. Співвідношення (у відсотках) сум, витрачених на соціальні програми та благодійні акції, до суми отриманого прибутку за відповідний рік.

Для платників єдиного податку 4 групи: співвідношення (у відсотках) сум, витрачених на соціальні програми та благодійні акції, до суми нарахованих податків, зборів (крім непрямих) за відповідний рік.

4.7. Сума сплачених податків та зборів за відповідний рік.

5. НОМІНАЦІЇ РЕЙТИНГУ

5.1. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі»:

5.1.1. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі – платник податку на прибуток».

5.1.2. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі – платник єдиного податку 4 групи «рослинництво».

5.1.3. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі – платник єдиного податку 4 групи «тваринництво».

5.2. «Сумлінний платник податків у галузі будівництва та девелопменту».

5.3. «Сумлінний платник податків у галузі культури та спорту».

5.4. «Сумлінний платник податків у галузі інформації та телекомунікацій».

5.5. «Сумлінний платник податків у галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги».

5.6. «Сумлінний платник податків у сфері права, консалтингу, наукової та технічної діяльності».

5.7. «Сумлінний платник податків у галузі промисловості»:

5.7.1. «Добувна»;

5.7.2. «Переробна»;

5.7.3. «Машинобудування».

5.8. «Сумлінний платник податків у сфері торгівлі».

5.9. «Сумлінний платник податків у сфері послуг».

5.10. «Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку».

5.11. «Сумлінний платник податків у сфері фінансової та страхової діяльності».

5.12.«Сумлінний платник податків у сфері управління активами та нерухомістю».

6. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ НОМІНАНТІВ

6.1. Суб’єктами висування номінантів є юридичні особи – платники податків, які відповідають зазначеним у Розділі 4 цього положення критеріям і поділяють мету та завдання рейтингу.

6.2. Заявки на участь у рейтингу приймають Територіальні відділення Асоціації платників податків України в областях та місті Києві.

6.3. До заявки додаються такі документи:

інформація про досягнення юридичної особи – платника податків щодо критеріїв відбору, відповідно до розділу 4 цього Положення;

коротка довідка та фотоматеріали про підприємство (фотоматеріали надаються тільки переможцями ІІ туру).

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ (РЕЙТИНГУ)

7.1. Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» проводиться у два конкурсні тури. Перший – на обласному (регіональному) рівні. Він розпочинається 10 травня і триває до 30 червня. Другий тур – на всеукраїнському рівні. Його термін: від 30 червня – до 30 вересня.

7.2. Зважаючи на регіональні особливості ведення бізнесу, визначення переможців на обласному рівні у всіх номінаціях не є обов’язковим.

7.3. Обласна (регіональна) рейтингова комісія у встановлений для першого туру термін, відповідно до Розділів 4 та 5 цього положення, підбивають підсумки регіональних конкурсів і визначають номінантів для наступного туру не пізніше 30 червня.

7.4. Обласна (регіональна) рейтингова комісія визначає переможців та номінантів до другого туру Рейтингу шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні дійсних членів.

7.5. Нагородження лауреатів обласного (регіонального) туру рейтингу «Сумлінні платники податків» відбувається у визначений Територіальним відділенням Асоціації день оголошення підсумків, але не пізніше першого жовтня.

7.6. Відзначення переможців на обласному (регіональному) рівні проходить в урочистій обстановці з врученням Диплома переможця у відповідній номінації.

7.7. Для участі у другому турі Рейтингу регіональні комісії подають на розгляд Вищої рейтингової комісії кандидатури не більше трьох переможців у кожній з представлених в регіоні номінації.

7.8. Подання на номінантів та додані до нього документи надсилаються обласною (регіональною) комісією до Вищої рейтингової комісії протягом тижня після визначення переможців обласного (регіонального) туру. Номінанти другого туру Рейтингу допускаються до участі виключно за умови надання до розгляду Вищої рейтингової комісії вказаного у пункті 6.3 «Положення про Рейтинг» пакету документів не пізніше 07 липня.

У разі неможливості висування номінантів через Територіальне відділення Асоціації платників податків України, суб’єкти висунення мають право подавати заявки на участь до Вищої рейтингової комісії (за загальною процедурою відповідно до Розділу 6).

7.9. Вища рейтингова комісія має право утворювати експертні ради з визнаних фахівців у галузях, перелічених у Розділі 4 цього положення.

7.10. Вища рейтингова комісія після підсумкового обговорення приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Рейтингу шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні дійсних членів.

8. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

8.1. Загальна кількість переможців затверджується Вищою рейтинговою комісією Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків».

8.2. Нагородження переможців Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» відбувається на фінальній церемонії нагородження. День оголошення підсумків визначається Правлінням Асоціації.

9. ФІНАНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГУ

9.1. Фінансове забезпечення організації та проведення першого туру Рейтингу покладається на Територіальні відділення Асоціації.

9.2. Фінансове забезпечення організації та проведення другого туру Рейтингу покладається на Генеральну дирекцію Асоціації.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Організаційне забезпечення Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» здійснюється Генеральною дирекцією Асоціації платників податків України та Територіальними відділеннями Асоціації.

10.2. Відповідні кошториси рейтингу ухвалюються Правлінням Асоціації платників податків України та Радами Територіальних відділень Асоціації.

10.3. Реєстрація прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням Рейтингу, здійснюється Генеральною дирекцією Асоціації згідно з чинним законодавством України.

10.4. Зміни до даного Положення вносяться Рішенням Правління Асоціації.

Додаток №____

до Рішення Правління АППУ №_____ від _________ р.

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків»

в номінації «Сумлінний платник податку-2017»

___________________________________________________________

Назва юридичної особи ___________________________________________________________________________

Категорія підприємства (мале, середнє, велике)

_________________________________________

Код ЄДРПОУ _____________________________

Місце знаходження юридичної особи _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Тел. _____________ Факс _______________ E-mail: ____________________________________________________

Місце та дата реєстрації ___________________________________________________________________________

Керівник юридичної особи ________________________________________________________________________

Основні види діяльності (КВЕД): ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Критерії оцінювання:

1. Для платників податку на прибуток на загальних підставах:

співвідношення суми податку на прибуток до отриманих доходів: __________________________________________________ / _____________________________

(сума нарахованого податку на прибуток за рік) (сума отриманих доходів за рік)

Для платників єдиного податку 4 групи:

співвідношення суми нарахованих податків (крім непрямих) до скоригованого доходу сільськогосподарського товаровиробника

__________________________________________________ / _____________________

(сума нарахованих податків (крім непрямих) за рік) (сума доходу за рік)

2. Повнота та своєчасність сплати податків і зборів:

- кількість випадків несвоєчасної та/або неповної сплати______________________________________________

- види порушення _________________________________________________________________________________

3. Податкова дисципліна згідно з ст. 117 – 128 Податкового Кодексу України:

- кількість випадків _______________________________________________________________________________

- види порушення _________________________________________________________________________________

4. Середня річна заробітна плата по підприємству:____________________грн.

5. Кількість робочих місць в еквіваленті повної зайнятості: ___________ осіб

6. Співвідношення сум, спрямованих на соціальні програми та благодійні акції, до суми отриманого прибутку за відповідний рік:

__________________________________________________ / _____________________________________________

(сума коштів, спрямованих на соціальні програми за рік) (сума отриманого прибутку за рік)

Для платників єдиного податку 4 групи: співвідношення сум, витрачених на соціальні програми та благодійні акції, до суми нарахованих податків, зборів (крім непрямих):

________________________________________________ / _____________________________________________

(сума коштів, витрачених на соціальні програми за рік) (сума нарахованих податків, зборів за рік)

7. Сума сплачених податків та зборів за звітний рік (без непрямих податків): ________________________грн.

8. Податковий борг – відсутній.

9. Підприємство є:

- платником податку на прибуток на загальних підставах _____________;

- платником єдиного податку 4 групи: - «рослинництво» __________;

- «тваринництво»___________.

10. Порушення податкового законодавства, доведених у судовому порядку, за наслідками діяльності у відповідному році відсутні.

Даною заявою підприємство засвідчує свої наміри взяти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків».

До заявки додається:

1. Коротка довідка про досягнення та поточний стан справ на підприємстві.

2. Фотоматеріали про здобутки підприємства в електронному вигляді (надаються переможцями другого туру).

Керівник юридичної особи

________________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище і ініціали)

(М.П.)

Додаток №____

до Рішення Правління ВГО АППУ №_____ від _________ р.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

КРИТЕРІЇ

Оцінка

Балів

п/п

Співвідношення суми податку на прибуток до отриманих

доходів.

Для платників податків у аграрній галузі – платників

1% = 5 балів

1.

єдиного податку 4 групи:

співвідношення суми нарахованих податків, зборів (крім

непрямих) до скоригованого доходу.

2.

Повнота та своєчасність сплати податків та зборів.

20 балів

3.

Податкова дисципліна.

10 балів

4.

Середня заробітна плата по підприємству.

5 балів

5.

Кількість робочих місць.

5 балів

Співвідношення (у відсотках) сум, витрачених на

соціальні програми та благодійні акції, до суми

отриманого прибутку за відповідний рік.

6.

Для платників єдиного податку 4 групи:

2% = 1 бал

співвідношення (у відсотках) сум, витрачених на

10% = 5 балів

соціальні програми та благодійні акції, до суми

нарахованих податків, зборів (крім непрямих податків) за

відповідний рік.

Сума сплачених податків та зборів

(без непрямих податків) за останній бюджетний рік.

(Якщо два підприємства набрали однакову кількість

7.

балів, додатковий 1 бал отримує те підприємство, яке

1 бал

сплатило більшу суму. По даному показнику вноситься в

таблицю сума сплачених коштів, а не бали. Бали за цим

критерієм виставляє Рейтингова комісія).

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ


ШАНОВНІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ!

12 жовтня 2018 року в актовому залі Харківській адміністрації відбулося нагородження переможців конкурсу «Сумлінні платник податків- 2017 року».

З привітальним словом від імені голови Харківської адміністрації і особисто від себе виступив перший заступник Голови адміністрації Беккер М.Л. і голова Асоціації платників податків України в Харківській області Вишневська М.К..

Переможцями конкурсу стали 32 підприємства і організації Харківщини, які за минулий рік внесли податків в державний і місцевий бюджет біля 2,7 млрд.грн., на благодійні внески 117,0 млн.грн.
(057) 705-67-37 м. Харків, майдан Свободи, 1 підїзд, 5 поверх, офіс 15

   appu.kharkiv@gmail.com