Податковий календар

Липень 2020 року

 1 липня, понеділок.

Останній день сплати:

- ЄСВ гірничими підприємствами за травень

Вівторок, 9 липня 2019.

Останній день подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень (форма № 1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за червень (форма № 2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за червень (форма № 3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за червень (форма № 1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за червень (форма № 1-ОТ).

Понеділок, 15 липня 2019.

Останній день подання:

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за червень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за червень.

Пʼятниця, 19 липня 2019.

Останній день сплати:

- ЄСВ фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність і членами фермерського господарства за IІ квартал;

- авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що здійснюються фізичними особами — підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;

- авансового внеску з єдиного податку на липень платниками першої та другої груп.

Понеділок, 22 липня 2019.

Останній день подання:

- податкової декларації з ПДВ за червень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- декларації акцизного податку за червень;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за червень;

- податкової декларації з рентної плати:

- з розрахунком рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за червень;

- з розрахунком рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за червень;

- з розрахунком рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за червень;

- з розрахунком рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за червень;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за червень у разі не подання податкової декларації за 2019 рік.

Останній день сплати:

- ЄСВ роботодавцями за червень (крім гірничих підприємств).

Понеділок, 29 липня 2019.

Останній день сплати:

- ЄСВ гірничими підприємствами за червень;

- авансового внеску за ІІ квартал податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами;

- авансового внеску з транспортного податку за II квартал юридичними особами.

Вівторок, 30 липня 2019.

Останній день сплати:

- ПДВ за червень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

- акцизного податку за червень

- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за червень

- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за червень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за червень

- рентної плати за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за червень;

- користування радіочастотним ресурсом України за червень;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за червень;

- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за червень;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за червень;

- єдиного податку за ІІ квартал платниками четвертої групи;

Середа, 31 липня 2019

Останній день сплати:

- податкових зобов’язань, зазначених у податковій декларації про майновий стан і доходи, поданої за результатами 2018 р. громадянами та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.


 

(057) 705-67-37 м. Харків, майдан Свободи, 1 підїзд, 5 поверх, офіс 15

   appu.kharkiv@gmail.com