Головна

Право на прискорену амортизацію

 

ДПС України роз’яснила, що платник податку на прибуток має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких основних засобів з метою амортизації у бухгалтерському обліку за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Разом з тим зауважено, що бухгалтерський облік основних засобів у розрізі груп здійснюється з урахуванням функціонального призначення, технічних характеристик, умов використання при виконанні відповідної роботи основного засобу тощо. Зокрема, при визначенні групи, до якої відноситься об’єкт основних засобів, здійснюється його класифікація за класами та типами основних засобів, наведеними у Державному класифікаторі України ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затвердженим наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. № 507.

/ІПК від 31.10.2019 р. № 1113/6/99-00-07-02-02-15-ІПК/

(057) 705-67-37 м. Харків, майдан Свободи, 1 підїзд, 5 поверх, офіс 15

   appu.kharkiv@gmail.com